Different Wars: Komentovaná prohlídka výstavy na FF UK

Spolek studentů historie FF UK vás ve spolupráci se sdružením Antikomplex zve na komentovanou prohlídku výstavy Different Wars, instalované ve 2. patře hlavní budovy FF UK.

První obrazy a představy z minulosti, které jsou vyobrazené v učebnicích dějepisu, jsou často nejvlivnější. Dějiny, které nám byly vyprávěny odmalička, mají obrovský dopad na naši identitu a naše vnímání jiných zemí a národů.

Proto je bádání v historických knihách dobrá možnost, jak se navzájem lépe poznat a seznámit se s konflikty a osobitostí národních vzpomínek.

Cílem tohoto projektu je ukázat výstavu, která odhaluje rozdíly ve vnímání a zobrazení druhé světové války v moderních učebnicích z České republiky, Německa, Itálie, Litvy, Polska a Ruska. Společně s našimi partnery z pracovní skupiny „Historical Memory and Education“ z EU-Ruského fóra občanské společnosti jsme na této výstavě pracovali poslední dva roky.

Důvod pro výběr tohoto tématu je zřejmý: stále ještě je druhá světová válka tou nejbolestivější a nejkonfliktnější částí v paměti evropských národů. Jak v Evropě, tak v Rusku si připomínáme 70. výročí spjaté s tímto tématem.

Výstava – text a video, fotodokumentace a školní učebnice z různých zemí – by divákům měla nastínit hrubou představu o národní kulturní paměti. Zkoumá a kontrastuje různé historické příběhy o druhé světové válce, které jsou prezentovány v učebnicích, a odhaluje významné aspekty vzpomínek.

Podrobnosti události

Začátek události
10. 5. 2016 17:30
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (FF UK, 2. patro)
Webové stránky
https://www.facebook.com/events/526807734171367/
Organizátor
Spolek studentů historie FF UK
Typ události
Výstavy