Výstava „Školní deníky ze Sety, 1944–1945“

Společný výstavní projekt Ústavu Dálného východu FF UK a Katedry výtvarné výchovy PedF UK představuje unikátní výtvarný dokument o dětském prožívání všednodennosti ve stínu druhé světové války. Deník zachycuje sto devadesát dnů, jak je zapsalo a výtvarně vyjádřilo sedm žákyň japonské základní školy z japonské vesničky Seta. Kurátorka výstavy, Anna Fraser, vybrala třicet pět základních témat, která jsou pro skupinu autorek deníku, vedených mladou učitelkou, charakteristická. Výtvarné a výpovědní kvality záznamů jsou pozoruhodné.

Výstava je pořádána ve spolupráci s Historickým muzeem v Ócu (Japonsko), které přechovává originály, a s Oxford Brookes University.

Podrobnosti události

Začátek události
26. 11. 2015 17:00
Konec události
15. 1. 2016 0:00
Místo konání
Galerie Na schodech, KVV, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Webové stránky
www.pedf.cuni.cz/PEDF-61.html?event=12040&lang=cz
Organizátor
Japonská studia, Ústav Dálného východu FF UK
Typ události
Výstavy
Přílohy
Program