Výstava „Profesorská republika. Osobnosti FF UK v meziválečném Československu“

Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR připravilo u příležitosti 100. výročí obnovení české státnosti ve formě republikánského a demokratického Československa výstavu, která prostřednictvím biogramů představuje takřka tři desítky mužů a žen spojených svým životem a fakultním angažmá s první republikou. Z pražského univerzitního prostředí vzešli nejen T. G. Masaryk, první prezident republiky, či Edvard Beneš, ministr zahraničních věcí a Masarykův nástupce v prezidentském úřadě. Během dynamického dvacetiletí 1918–1938 se také další pedagogové FF UK významně objevovali mezi politickými představiteli, diplomaty, státními úředníky a veřejnými intelektuály. Záměrem výstavy je připomenout alespoň některé osobnosti reprezentující kontinuitu zdejších intelektuálních tradic, z nichž vyrůstá naše společná česká a evropská identita i přináležitost k západnímu civilizačnímu okruhu.

Podrobnosti události

Začátek události
23. 10. 2018 17:00
Konec události
30. 11. 2018 0:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (přízemí hlavní budovy FF UK)
Typ události
Výstavy