Výstava Josef Váchal: Magie hledání

Výstava Josef Váchal: Magie hledání je věnována vztahu Josefa Váchala (1884–1969) k magii a okultismu. Na příkladu díla tohoto dosud nedoceněného solitéra poukazuje na esoterické podněty, přesahující uplatňování vnějších magických atributů a rekvizit v moderním umění obecně. Okultismus a magie Váchala výrazně ovlivnily v raném období, kdy v dílech uplatňoval efektní a srozumitelnou okultní estetiku, korespondující se symbolismem a dekadencí. Výstava se však pokouší ukázat také subtilnější doklady Váchalova zájmu o esoterismus, které lze najít mimo jiné ve zdánlivě marginálních a dosud neznámých rukopisech v jeho písemné pozůstalosti. Z Váchalových textů, kreseb, obrazů, soch i autorského písma vyplývá, že hlavní poučení, které si vzal ze studia okultismu, se netýkalo instrumentalizace magie, ale abstraktnějšího problému specifického pojetí znaku v rámci magických akcí. Svým životem a dílem Váchal nehledal primárně magii a její efekty. V jeho případě bylo magií tvůrčí hledání a artikulování výtvarné řeči.

Výstavu připravila doc. Marie Rakušanová, Ústav pro dějiny umění FF UK

Podrobnosti události

Začátek události
17. 9. 2014 0:00
Konec události
4. 1. 2015 0:00
Místo konání
Staroměstské náměstí 13 (Galerie hlavního města Prahy, Dům U Kamenného zvonu)
Webové stránky
www.ghmp.cz/josef-vachal-magie-hledani/
Organizátor
doc. Marie Rakušanová, Ústav pro dějiny umění FF UK
Typ události
Výstavy