Vlevo vzad? Současné problémy latinskoamerické levice. Přednáška a debata s R. Bubnem a J. Němcem

Zatímco na přelomu tisíciletí se začalo mluvit o latinskoamerickém obratu doleva, a tuto tezi potvrzovaly i další roky a nástupy levicových vlád k moci, nyní se zdá, že se situace obrací. Jak umírněné, tak radikální vlády čelí sérii protestů, jsou neoblíbené a musí se vypořádat se zhoršující ekonomickou situací, danou poklesem cen surovin a čínskými hospodářskými problémy. Jde tedy o konec „levicového obratu“, který byl ještě nedávno mnohými považován za bezmála epochální změnu, jež může ovlivnit i vývoj v Evropě? O problému budou diskutovat Radek Buben z Ústavu politologie FF UK a Jan Němec z Katedry politologie na VŠE, spoluautoři jediné české monografie k danému tématu.

Podrobnosti události

Začátek události
7. 10. 2015 19:00
Místo konání
nám. Jana Palacha, Praha 1 (hlavní budova FF UK, místnost 104)
Organizátor
Ústav politologie FF UK
Typ události
Konference a přednášky