VIII. mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku: Čeština – jazyk evropský a světový?