Vidět oči. O sémantických orgánech a biologické interpretaci obrazů

Přednáška Tomáše Kočnara z Katedry filosofie a dějin přírodních věd PřF UK v rámci cyklu Obrazy napříč obory.

Vnější povrchy organismů nejsou jen pouhým rozhraním, které odděluje vnitřek od vnějšku. Zbarvení, struktura nebo velikost povrchu tvoří svou podstatou svébytné sémantické orgány. Unikátním příkladem takového povrchu jsou oční skvrny na křídlech motýlů, vzhledem více či méně dokonalá nápodoba oka obratlovců. Ale i oči samotné svou vnější strukturou a zbarvením, například u lidí výjimečnou variabilitou v barvě duhovky, vybízejí k otázkám, nakolik a pro koho mohou nést význam?

Podrobnosti události

Začátek události
12. 10. 2017 19:10
Místo konání
Celetná 20, Praha 1 (Ústav pro dějiny umění FF UK, 4. patro, místnost 415c)
Webové stránky
http://www.facebook.com/obrazynapricobory/
Organizátor
Tomáš Kolich
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
Pozvánka