Univerzita Karlova vyhlašuje soutěž na podporu mladých vědeckých pracovníků Primus

Praha 1. července 2016 – Univerzita Karlova vyhlásila soutěž na podporu mladých vědeckých pracovníků pod názvem Primus. Cílem této soutěže je přilákat na univerzitu schopné mladé vědce ze zahraničí a také podpořit naše špičkové vědecké pracovníky při zakládaní nových vědeckých skupin a laboratoří.

Předkladatelem projektu se může stát každý zájemce, u kterého od úspěšného dokončení jeho doktorského studia neuplynulo více než 12 let. Úspěšní žadatelé poté dostanou příležitost realizovat vlastní nezávislý vědecký projekt se zapojením zejména studentů doktorského a magisterského studijního programu.

Žádosti formou jednoduché aplikace na webu se přijímají do 20. září 2016, se zahájením práce žadatelů, kteří uspějí v náročném hodnocení, se počítá od 1. ledna 2017. Projekty potrvají 3 roky s možností prodloužení o další dva. Prostředky na financování projektu budou společně poskytovat Univerzita Karlova a fakulta či ústav, kde bude projet realizován. V dlouhodobějším horizontu si Univerzita Karlova od soutěže Primus slibuje zvýšení úspěšnosti při předkládání žádostí o významné mezinárodní granty (např. ERC).

„Soutěž Primus komplementárně doplňuje již probíhající formy podpory akademických a vědeckých pracovníků na Univerzitě Karlově. Věříme, že tato soutěž přispěje ke zvýšení dynamiky vědecké práce a přinese nové výzvy nejen pro naše vědecké pracovníky a studenty, ale také pomůže vytvořit příznivé prostředí pro příchod mladých vědců a studentů ze zahraničí,“ uvedl prorektor UK pro vědeckou činnost Jan Konvalinka.

 

Podrobnosti události

Začátek události
1. 7. 2016 0:00
Konec události
20. 9. 2016 0:00
Webové stránky
http://www.cuni.cz/UK-7545.html
Organizátor
Univerzita Karlova
Typ události
Stipendia, oborové nabídky a soutěže