Den otevřených dveří v Karolinu: Univerzita Karlova slaví 670 let od svého založení

UNIVERZITA KARLOVA SLAVÍ, ZVE NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ KAROLINA

Univerzita Karlova slaví 670 let od svého založení. V sobotu 7. dubna otevře své historické sídlo – Karolinum – široké veřejnosti a zájemcům o historii. K vidění budou reprezentační prostory i místa, která běžně přístupná nejsou.

Pro návštěvníky je připravena prohlídková trasa s několika zajímavými zastávkami. Vstup bude ze Želené ulice č. 9 a příchozí postupně navštíví například prostory mázhauzu, Rektorský klub, stálou expozici o historii univerzity, Císařský sál, Vlastenecký sál, rektorskou nebo profesorskou šatnu či Malou nebo monumentální Velkou aulu. Prohlédnout si též budou moci jeden z vnitřních dvorů Karolina, kde byla vystavena rakev s ostatky Jana Palacha.

Na návštěvníky čeká během trasy řada zajímavostí. U vstupu je bude například vítat pedel v taláru, který je nošen při slavnostních promocích, v průběhu dne budou rovněž moci potkat Karla IV. s chotí. Vystavené exponáty jsou doplněny o vysvětlivky a fotografie dostupné přes QR kódy. V místnostech Karolina budou po celou sobotu přítomni pracovníci Ústavu dějin a Archivu UK k zodpovězení dotazů, instalovány jsou panely s informacemi a fotografiemi z významných roků 1848, 1948 a 1968. Pro děti je připravena vědomostní soutěž o ceny.

Návštěvníci budou mít rovněž unikátní příležitost spatřit všech 13 žezel včetně detailních popisků o významu zobrazených symbolů na insigniích.

Každý 670. návštěvník obdrží DÁREK a SPECIÁLNÍ PROHLÍDKU DO BĚŽNĚ NEPŘÍSTUPNÝCH PROSTOR historické budovy.

Otvírací doba

10:00–17:00 hod. (vstup posledního návštěvníka v 16:30 hod.) vchodem ze Železné ul. 9, Praha 1

Vstup volný.

Komponovaný program ve Velké aule Karolina

11:00 přednáška PhDr. Michala Patrného: Univerzita a její dům (Stavební vývoj Karolina)

12:00 komentované ukázky talárů

13:00 koncert varhanní hudby

14:00 komentované ukázky talárů

15:30 přednáška prof. PhDr. Ing. Jana Royta, Ph.D.: Významné památky Univerzity Karlovy

Handicapovaní návštěvníci mohou navštívit výstavu insignií v Křížové chodbě a také se podívat do reprezentačních prostor v 1. patře. Bude pro ně připraven průvodce a mohou využít přednostního vstupu.

Těšíme se na Vás! Těšíme se na všechny přátele a příznivce Univerzity Karlovy!

ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel.: +420 224 491 248

mobil: 721 285 565

e-mail: pr@cuni.cz

Podrobnosti události

Začátek události
7. 4. 2018 10:00 - 17:00
Místo konání
Univerzita Karlova
Typ události
Pro veřejnost, Různé