Týden vědy a techniky – Čeština jinak aneb co všechno lze zjistit o jazyce z korpusů

přednáška s diskusí

Projekt Český národní korpus už více než dvacet let mapuje češtinu v jejích nejrůznějších podobách: psané i mluvené, současné i historické. Korpusy češtiny a specializované korpusové nástroje (např. na průzkum variant v jazyce nebo na vyhledání překladatelských řešení) jsou zdarma k dispozici všem zájemcům na portále korpus.cz. Díky obrovskému množství dat a novým metodám zpracování jazyka můžeme dnes o českém jazyce zjistit víc než kdykoli předtím – od toho, jak se liší mluva mužů a žen či různých věkových skupin, přes rozdíly mezi různými psanými typy textu či specifika autorské slovní zásoby (např. u Karla Čapka nebo Bohumila Hrabala) až po kolokační profily a kontext hledaných slov či slovních spojení. Přijďte se pobavit – o češtině jinak!

Přednáší Mgr. Lucie Chlumská, Ph.D.

V případě zájmu se, prosím, registrujte.

Podrobnosti události

Začátek události
2. 11. 2016 17:30 - 19:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (FF UK, místnost č. 104)
Webové stránky
http://www.tydenvedy.cz/sd/udalosti/2016/prednasky_PRAHA/1102-FF-cestina-jinak-aneb-co-vsechno-lze-zjistit-o-jazyce-z-korpusu.html
Organizátor
Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů FF UK
Typ události
Pro veřejnost