Týden vědy a techniky – Carolus IV. Rex et Imperator. Koncert souboru Schola Gregoriana Pragensis

Období vlády Karla IV. je pro české země epochou mimořádného kulturního rozkvětu, který je patrný i v oblasti hudební. V koncertním programu jsme se pokusili postihnout „mnohovrstevnost“ tehdejšího hudebního života. Zahrnuty jsou chorální zpěvy svátků, které vznikly přímo z Karlovy iniciativy, ale pozornost je věnována i dvorské milostné lyrice v českém jazyce. Navštívíme též pražskou univerzitu, která byla ve 2. polovině 14. století kolbištěm nových nápadů a experimentů i v hudební oblasti. A v neposlední řadě zde uslyšíme vícehlasé zpěvy inspirované dobovou francouzskou tvorbou.

Podrobnosti události

Začátek události
10. 11. 2016 19:30 - 21:00
Místo konání
Martinská 8, 110 00 Praha 1 (Kostel Martin ve zdi)
Webové stránky
http://karolus.cz/koncert1/
Organizátor
Ústav hudební vědy FF UK a Kabinet hudební historie EÚ AV ČR
Typ události
Pro veřejnost