Tradiční obraz matky v češtině: jazyk, folklor, poezie (Perspektiva moderní etnolingvistiky)

Anotace přednášky Anny Christou (Jazyková škola hlavního města Prahy) a Ireny Vaňkové (Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK):

Mateřská láska, mateřský jazyk, matka vlast, Matka Boží, krkavčí matka. Už těchto několik kolokací signalizuje bohatý konotační potenciál lexému matka i fakt, že poukazuje k významným (intimním, a přitom společensky sdíleným) hodnotám. Matka je dárkyní fyzického života a zároveň osobou od dětství nejbližší, bezpodmínečně milující, pečovatelkou, učitelkou, rádkyní, centrem rodiny. Zhruba takové je jádro tradičního českého stereotypu matky, který bude (jakožto centrální poloha komplexního stereotypu ženy) během přednášky rekonstruován. Sledován bude nejprve s ohledem na své konvencionalizované aspekty (srov. frazeologii a další jazyková data a též folklorní materiál) a pak i se zřetelem k mnohem širšímu významovému potenciálu, který se aktivizuje při kreativním užití jazyka (zejména v poezii).

Přednáška Kruhu přátel českého jazyka.

Podrobnosti události

Začátek události
9. 10. 2019 18:00
Místo konání
náměstí Jana Palacha 2, Praha 1 (hlavní budova FF UK, místnost č. 18)
Organizátor
ÚČJTK FF UK
Typ události
Konference a přednášky