Tradice, současnost a budoucnost české translatologie: Workshop k nedožitým devadesátinám a k padesátému výročí úmrtí Jiřího Levého

Workshop se koná s cílem připomenout významná výročí spjatá se zakladatelskou osobností české translatologie, Jiřího Levého (1926–1967): nedožité devadesátiny, padesáté výročí úmrtí a v neposlední řadě rovněž šedesát let od vydání jeho knihy České theorie překladu (1957), kterou lze považovat nejen za stěžejní dílo dějin myšlení o překladu, ale také za první antologii teoretických úvah na toto téma v mezinárodním měřítku.

Tematicky workshop  zahrnuje vzpomínky pamětníků, dobové souvislosti vzniku prací Levého a zdůrazňuje jejich podněty pro současný i budoucí výzkum v translatologii doma i v zahraničí.

 

Organizační výbor:

Jana Králová ( Jana.Kralova@ff.cuni.cz)

Zuzana Jettmarová (Zuzana.Jettmarova@ff.cuni.cz)

Petra Vavroušová (Petra.Vavrousova@ff.cuni.cz)

Lukáš Klimeš (Lukas.Klimes@ff.cuni.cz)

 

Kontaktní osoba:

Karla Hurníková (Karla.Hurnikova@ff.cuni.cz)

Podrobnosti události

Začátek události
27. 1. 2017 9:30 - 17:30
Místo konání
Hybernská 3, Praha 1 (místnost č. 206, 2. patro)
Webové stránky
http://levyworkshop.ff.cuni.cz/
Organizátor
Ústav translatologie FF UK a Kruh moderních filologů
Typ události
Konference a přednášky