Tomáš Halík: Náboženství a ideologie

Proces globalizace přináší pronikavé změny na světové náboženské scéně. Je postmoderní doba dobou postsekulární? Jedním z projevů „návratu náboženství“ do veřejného života je politizace světových náboženství a nárůst fundamentalismu. Jaké jsou příčiny tohoto vývoje a jaké jsou alternativy? Přispějí náboženství ke střetu civilizací nebo k proměně procesu globalizace v proces komunikace kultur?

Přednáška a následná diskuse s prof. PhDr. Tomášem Halíkem, Th.D, Dr. h. c., profesorem FF UK, nositelem Templetonovy ceny. Prof. Halík je specialistou na sociologii a filozofii náboženství a mezináboženský dialog.

Přednášku pořádá Studentské hnutí za solidaritu ve spolupráci se spolkem Common Law Society.

Vstup je volný.

Podrobnosti události

Začátek události
9. 3. 2016 18:00
Místo konání
nám. Curieových 7, Praha 1 (Právnická fakulta UK v Praze, místnost č. 303)
Webové stránky
https://www.facebook.com/events/444918745704788/
Organizátor
Studentské hnutí za solidaritu, Common Law Society
Typ události
Konference a přednášky