Tlumočnické kurzy Ústavu translatologie FF UK: leden a únor 2022

Ústav translatologie FF UK nabízí v lednu a únoru 2022 v rámci CŽV sérii tlumočnických modulů. Určené jsou pro odbornou veřejnost (ruština, francouzština, němčina, angličtina, španělština – vždy v kombinaci s češtinou) a pokryjí vše od uvedení do problematiky tlumočení přes úvod do tlumočnického zápisu a konsekutivního tlumočení s notací, bilaterální a komunitní tlumočení až po úvod do simultánního tlumočení.

Jednotlivé moduly se konají on-line přes platformu ZOOM vždy v pátek odpoledne a v sobotu dopoledne. Každý modul trvá 5 vyučovacích hodin.

Podrobnosti události

Začátek události
7. 1. 2022 15:00
Konec události
19. 2. 2022 21:00
Místo konání
on-line přes platformu ZOOM
Webové stránky
http://linguaczv-public.ff.cuni.cz/
Organizátor
prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
Typ události
Kurzy
Přílohy
Program