Thomas Lewis: On Religion and Nationalism: Hegel and the Bulwarks of Political Order

Výzkumná skupina Hegel v interdisciplinární perspektivě zve všechny zájemce na přednášku prof. Thomase Lewise (Brown University) „On Religion and Nationalism: Hegel and the Bulwarks of Political Order“. Přednáška se koná v úterý 17. 12. 2019 od 17:30 v místnosti 225V, hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2.

Přednáška se koná za podpory projektu Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě reg.č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734 financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Abstrakt:

Across multiple contexts, recent years have witnessed a remarkable and – to many – surprising rise in nationalism. These nationalist movements often explicitly invoke religious identities and draw vital support from particular religious communities. This talk elaborates G. W. F. Hegel’s contributions to analyzing these aspects of our present moment. Focusing on Hegel’s mature work, it examines Hegel’s account of the importance of social cohesion, the role he attributes to habits in supporting social institutions, and his analysis of religion as instilling and sustaining a group’s conception of itself.

Podrobnosti události

Začátek události
17. 12. 2019 17:30
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (hlavní budova FF UK, místnost 225V)
Webové stránky
https://hip.ff.cuni.cz/2019/12/07/lecture-prof-thomas-lewis-brown-university-on-religion-and-nationalism-hegel-and-the-bulwarks-of-political-order/
Typ události
Konference a přednášky