Sympozium Jedna cesta – tři jazyky

Sympozium je určeno vědecké i širší odborné veřejnosti zajímající se o česko-čínské a česko-korejské jazykové a kulturní kontakty, zejména o vyučování a užívání těchto jazyků jako jazyků druhých/cizích a o výzkumy této oblasti.

Mezinárodní setkání filologů, lingvodidaktiků, překladatelů a vyučujících daných jazyků je věnováno jazykovým a lingvodidaktickým aspektům popisu a studia češtiny, čínštiny a korejštiny, otázkám spojeným s budováním a využíváním akvizičních korpusů těchto jazyků a s aktuálními badatelskými aktivitami na tomto poli.

Tematické okruhy:

Český jazyk a literatura v Koreji a v čínsky mluvících zemích (tradice a současnost studia bohemistiky, uplatnění absolventů na trhu práce, překlady, recepce české kultury, aktuální problémy a potřeby).
Výuky češtiny pro korejsky a čínsky mluvící studenty (čeština korejských, čínských a tchajwanských bohemistů, specifické metodické otázky).
Korejština a čínština v České republice (tradice a současnost studia, uplatnění absolventů v praxi, překlady, recepce kultur, aktuální problémy a potřeby, specifika a aktuální potřeby výuky, korejština / čínština českých koreanistů a sinologů).
Badatelské aktivity zaměřené na uvedená témata, zvl. výzkum orientovaný na potřeby jazykové výuky a budování infrastruktury pro takový výzkum (akvizičních korpusů).

Akce se uskuteční v rámci fakultního projektu KREAS.

Podrobnosti události

Začátek události
26. 4. 2019 9:00
Konec události
27. 4. 2019 16:00
Místo konání
Celetná 20, Praha 1
Webové stránky
https://sympozium.c3j.ff.cuni.cz/cs/o-konferenci/
Organizátor
ÚČJTK FF UK a ÚBS FF UK
Typ události
Konference a přednášky, KREAS