Spectabilis Liftboy: Slavnostní inaugurace nového výtahu hlavní budovy FF UK

Provoz proskleného výtahu, který byl rekonstruován podle původních plánů ze 30. let, zahájí děkan FF UK doc. Michal Pullmann v úterý 3. dubna ve 12:30.

Úvodní jízdě děkana bude přítomno děkanské kolegium. V prvním patře bude následovat proslov.

Výtah, který pojme 13 osob, nově umožní propojení knihovny na úrovni 2. podzemního podlaží a dvora na úrovni 1. podzemního podlaží a opět všechna podlaží až do čtvrtého patra. Vedle výtahu bude na dvoře postaveno nové schodiště a stojan na jízdní kola s přístřeškem.

Generální rekonstrukce hlavní budovy fakulty bude probíhat etapovitě do roku 2019, kdy zároveň budova oslaví 90 let od svého vzniku.

Základní informace o probíhajících rekonstrukčních pracích jsou k dispozici na webových stránkách.

Podrobnosti události

Začátek události
3. 4. 2018 12:30
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (hlavní budova FF UK, 1. patro)
Typ události
Různé