Soumrak tradiční společnosti. Český venkov a maloměsto na přelomu epoch

Konference pořádaná 2. a 3. června 2016 v Clam-Gallasově paláci (Husova 20, Praha 1 – Staré Město) Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze v rámci programu Historie v interdisciplinární perspektivě, podprogram Společnost, kultura a komunikace v českých dějinách, ve spolupráci s Archivem hlavního města Prahy u příležitosti 200. výročí úmrtí milčického rychtáře Františka Jana Vaváka.

Zájemci o účast na konferenci se mohou informovat na adrese vavak2016@seznam.cz.

Podrobnosti události

Začátek události
2. 6. 2016 8:30
Konec události
3. 6. 2016 18:00
Místo konání
Husova 20, Praha 1 (Clam-Gallasův palác)
Webové stránky
ucd.ff.cuni.cz
Organizátor
Marie Šedivá Koldinská (Ústav českých dějin FF UK)
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
program konference v PDF