Soukromí aktéři v politice a tvorbě veřejných politik: od transgrese k tvorbě norem? / Private Actors in Politics and Policy-making: Trespassers producing norms?

Interdisciplinární workshop pro doktorandy a mladé badatele

Co vypovídá nárůst politických aktivit soukromých aktérů o proměnách vládnutí? Sociální vědy tradičně zkoumají vztahy veřejné a soukromé sféry na pozadí předpokladu jejich odlišnosti, a to i když popisují jejich blízkost či vzájemnou závislost. Potřebuje tato dichotomie ve světle nových forem prolínání revizi?

Celodenní workshop se snaží z hlediska politologie, sociologie a filozofie přispět do diskuze prostřednictvím studií praktik a aktérů na pomezí obou sfér. Tématem příspěvků tak bude hledání hranic mezi veřejnou a soukromou sférou, role soukromých aktérů v politice či normativní otázky spojené s jejich vzrůstající angažovaností a vlivem na politiku a demokratickou praxi.

Na organizaci workshopu se podílejí CEFRES, Ústav politologie FF UK a Sociologický ústav AV ČR v rámci Platformy CEFRES. S příspěvkem na něm vystoupí mladí badatelé z České republiky, Francie, Maďarska a Belgie a jejich práce budou komentovat uznávaní odborníci z různých oborů sociálních věd: Hélène Michel (SAGE, Institut d´Études Politiques ve Štrasburgu), Michael Smith (CERGE-EI, Akademie věd ČR), Ondřej Císař (FSV UK, Sociologický ústav Akademie věd ČR) a Mitchell Young (Institut mezinárodních studií, FSV UK).

Pracovním jazykem workshopu bude angličtina.

Podrobnosti události

Začátek události
12. 5. 2016 9:30 - 17:30
Místo konání
Národní 18, Praha 1 (CEFRES, konferenční místnost v 7. patře)
Webové stránky
www.cefres.cz/en/agenda/event/private-actors-in-politics-and-policy-making-trespassers-producing-norms
Organizátor
CEFRES, ÚPOL FF UK, AV ČR
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
Plakát