Současné ruské pravoslaví a jeho vztah ke státu

Ruská federace dnes jakožto demokratická republika standardně deklaruje odluku církve od státu. Velmi často však ruský prezident Vladimir Putin mluví o „ruské alternativní podobě demokracie“. Je možné, že vzniká reálně alternativní koncepce i na rovině vztahu církve a státu? Nedochází dnes opět k politickému sblížení, které by odkazovalo k pradávné tradici „byzantské symfonie“? Máme opět co do činění se sjednocením „trůnu a oltáře“ v jedno? Ba co více, je tento model vůbec možné nazývat – křesťanským? Vedle oficiální instituce Moskevského patriarchátu přijde řeč také na četné proudy samozvaných pravoslavných politických aktivistů „nejrůznějších barev“, kteří chtějí utvářet „ruskou ideu“. Co je touto ideou? Jakou roli má v soudobém Rusku hrát pravoslaví? Pojďte o tom i mnohém dalším opět diskutovat s našimi hosty:

Ivanou Noble, Martinem C. Putnou a Lvem Roitmanem.

Beseda opět začne promítáním filmu. Tentokrát půjde o snímek Moskevské procesy (Milo Rau, 2014, v ruském znění s anglickými titulky). Jelikož sám film trvá 90 minut, upozorňujeme, že beseda se může natáhnout i ke třem hodinám. Beseda sama bude z velké části probíhat formou otázek z publika.

Hosté:
prof. Ivana Noble, Ph.D.: Vyučuje teologii na ETF UK. Zde vede Institut ekumenických studií. Aktivně se zabývá mj. pravoslavnou teologií.
prof. Mgr. Martin Putna, Dr.: Literární historik. Vyučuje na FHS UK na katedře Evropských kulturních a duchovních dějin.
Lev Roitman: Novinář. 30 let působil jako vedoucí komentátor v Rádiu Svobodná Evropa/Rádiu Svoboda v New Yorku, Mnichově i Praze.

Podrobnosti události

Začátek události
26. 3. 2015 18:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (FF UK, m. č. 300)
Webové stránky
https://www.facebook.com/events/551205638354554/
Organizátor
Studentský spolek pro soudobé dějiny východní Evropy
Typ události
Konference a přednášky