Setkání Sekce sociologie životního prostředí, zemědělství a venkova

Sekce sociologie životního prostředí, zemědělství a venkova České sociologické společnosti sdružuje sociology a socioložky zabývající se různými aspekty vztahu společnosti a životního prostředí, zemědělství a venkova. Sekce nabízí prostor pro diskuze o teoretických i empirických přístupech k těmto tématům; o vztahu sociologie a dalších společenskovědních i přírodovědných oborů a o pozici životního prostředí, zemědělství a venkova v rámci sociologického bádání. Důležitým tématem je také komunikace mezi sociologickým výzkumem a veřejností i veřejnou správou.

Sekce vznikla obnovením a rozšířením tradiční Sekce sociologie venkova a zemědělství v roce 2020. Aktivity vyvíjí Sekce od poloviny roku 2021, kdy byla veřejně představena na online konferenci ČSS. Sekce reaguje na rostoucí důležitost tématu životního prostředí, zemědělství i venkova v kontextu diskuze změn klimatu a udržitelného rozvoje, jak v rámci samotného bádání, tak v praxi. Sekce chce také posilovat povědomí o kvalitě a mezinárodních úspěších české environmentální sociologie a sociální geografie.

Historicky první setkání Sekce si klade za cíl především propojit zájemce o témata, a to jak z řad členů ČSS, tak z širší (odborné) veřejnosti, a to i napříč různými disciplínami

Podrobnosti události

Začátek události
20. 9. 2021 13:00 - 17:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (FF UK)
Webové stránky
http://ceskasociologicka.org/2021/07/prvni-setkani-sekce-sociologie-zivotniho-prostredi-zemedelstvi-a-venkova/
Organizátor
Katedra sociologie FF UK
Typ události
Konference a přednášky