Série seminářů „Lék: výzkum – farmaceutický průmysl – terapie – úhrada“

Zajímá vás, jak vzniká nový lék? Chcete vědět jakou roli při tom hrají farmaceutické společnosti a regulační úřady? Máte zájem otevřeně prodiskutovat etické aspekty
vztahu lékař – výrobce léčivých přípravků?

V zimním semestru připravila 1. lékařská fakulta UK sérii seminářů, které budou komplexně mapovat otázku vzniku a vývoje léčivých přípravků, a to od fáze jejich výzkumu přes proces úspěšné registrace, cenotvorby a úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění až po pravidla spolupráce lékařů s výrobci a prodejci léků.

Semináře budou probíhat každé úterý od 8. 10. od 14:30 do 15:30 hodin. Garantem předmětu je rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA.

Semináře v zimním semestru 2019

Podrobnosti události

Začátek události
17. 9. 2019 0:00
Konec události
8. 10. 2019 0:00
Místo konání
U Nemocnice 4, (Ústav vědeckých informací, přízemí, posluchárna 1.26)
Organizátor
1. lékařská fakulta UK, Centrum pro přenos poznatků a technologií
Typ události
Kurzy, Pro veřejnost, Různé
Přílohy
Semináře v zimním semestru 2019