Seminář profesora Čermáka na Ústavu bohemistických studií FF UK

Srdečně zveme na Seminář profesora Čermáka na Ústavu bohemistických studií FF UK, který se uskuteční ve středu 28. dubna od 9:10. Vystoupí na něm Svatava Škodová spolu s Alexandrem Rosenem a budou mluvit o akvizičním korpusu CzeSL.

Anotace:
Ja nemam velkich problem s čestinou, protože čestina velmy lehke aneb Poučení z vývoje korpusu češtiny nerodilých mluvčích
Projekt akvizičních korpusů češtiny AKCES se na FF UK rozvíjí už víc než deset let. Jedním z výsledků je CzeSL, korpus češtiny nerodilých mluvčích. Korpus je dostupný v několika podobách, které se liší objemem textů, způsobem anotace i možnostmi přístupu. Podrobně se mu věnuje nedávno vydaná monografie Compiling and annotating a learner corpus for a morphologically rich language – CzeSL, a corpus of non-native Czech.

V našem příspěvku se zaměříme hlavně:
(a) na otázky kolem anotace češtiny jako druhého nebo cizího jazyka, dané především povahou češtiny jako flektivního jazyka s volným slovosledem,
(b) na volbu vhodných nástrojů k práci s takto anotovaným korpusem.
Ukážeme také různá úskalí, před nimiž by se měl tvůrce takového korpusu mít na pozoru.

Rosen, A., Hana, J., Hladká, B., Jelínek, T., Škodová, S., and Štindlová, B. (2020). Compiling and annotating a learner corpus for a morphologically rich language – CzeSL, a corpus of non-native Czech. Karolinum, Charles University Press, Praha. Dostupné online.

Podrobnosti události

Začátek události
28. 4. 2021
Místo konání
on-line
Webové stránky
https://cesnet.zoom.us/j/9376244593
Organizátor
Ústav bohemistických studií FF UK
Typ události
Pro veřejnost