Zrušeno: Seminář prof. Čermáka na Ústavu bohemistických studií FF UK

V souvislosti se zrušením výuky a zákazem osobní přítomnost studentů a frekventantů na přednáškách a kurzech všech typů byla akce zrušena.

Podrobnosti ohledně situace zveřejňujeme na stránce Průběžně aktualizované informace o situaci s koronavirovou infekcí.

Děkujeme za pochopení.

Rádi bychom vás pozvali na seminář prof. Čermáka ve středu 11. března od 9.10 hod. do 10.40 v budově Na Příkopě 29, 1. patro, místnost 117.

Vystoupí zahraniční host z Univerzity Regensburg Mgr. Kateřina Šichová, B.A.

„A jak je to teda správně?“ Úvahy ke správnosti a standardu ve výuce čcj.

Můžou (a umí) učitelé či autoři učebnic poskytnout žákům jednoznačnou odpověď na výše položenou otázku? Jak mají s touto otázkou zacházet na té které úrovni osvojení cizího jazyka či při konfrontaci s jiným názorem? Kdo, jak a proč rozhoduje, co je správně? Lze (kdy?) položit rovnítko mezi správnost a standard? Dá se vůbec určit, co je a jaké jednotky a formy zahrnuje jazykový standard? A existuje i výukový standard?
Komplexnost této problematiky budeme v rámci příspěvku, který vychází z výukové praxe a svými úvahami se opírá o koncept normy podle K. Gloye, teorii jazykového managementu podle B. Jernudda, J. Neustupného a J. Nekvapila a o model sociálního silového pole U. Ammona ilustrovat na konkrétních příkladech.

Kateřina Šichová vystudovala učitelství němčiny a historie na MU v Brně a českou filologii na Universität Regensburg, kde také získala doktorát z lingvistiky. Od r. 2005 zde působí jako lektorka českého jazyka v Centru českých studií Bohemicum. Ve svých publikacích a přednáškách se věnuje frazeologii, sociolingvistice, jazyku reklamy a didaktice čcj.

Podrobnosti události

Začátek události
11. 3. 2020 9:10 - 10:45
Místo konání
Na Příkopě 29, Praha 1 (1. patro, místnost 117)
Webové stránky
ubs.ff.cuni.cz/cs/o-katedre/interni-seminar/
Organizátor
PaedDr. Ilona Starý Kořánová, Ph.D.
Typ události
Konference a přednášky