prof. Ulf Brunnbauer: Balkan Steel. Industrial Workers Under Communism in Southeastern Europe

Ústav světových dějin a Ústav hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty UK srdečně zvou na přednášku Balkan Steel. Industrial Workers Under Communism in Southeastern Europe, kterou prosloví prof. dr. Ulf Brunnbauer (Südost-Institut Regensburg, Geschichte Südost- und Osteuropas, Institut für Geschichte, Universität Regenburg).

Prof. Brunnbauer se zabývá moderními dějinami Balkánu – zejména dějinami migrací v prostoru bývalé Jugoslávie, dějinami rodiny (především v Bulharsku), muslimskými menšinami na Balkáně (v Makedonii či Bulharsku), proměnami národní identifikace, dějinami historiografie a metodologií dějin s důrazem na sociální dějiny a historickou antropologii. Od r. 2008 je profesorem dějin jihovýchodní a východní Evropy na Univerzitě v Řezně, jakož i ředitelem řezenského Ústavu pro jihovýchodní Evropu. Je autorem a editorem řady knih, z nichž asi klíčová je práce „Die Sozialistische Lebensweise.“ Ideologie, Gesellschaft, Familie und Politik in Bulgarien (1944–1989) [„Socialistický způsob života.“ Ideologie, společnost, rodina a politika v Bulharsku (1944–1989)], publikovaná v roce 2007.

Přednáška i diskuse budou v angličtině.

S dotazy se můžete obrátit na adresy michal.pullmann@ff.cuni.cz, ondrej.vojtechovsky@ff.cuni.cz.

Podrobnosti události

Začátek události
14. 10. 2014 17:30
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (místnost č. 1)
Organizátor
Ústav světových dějin a Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
Pozvánka