Prof. Roel Sterckx (Cambridge University): Thinking through Agriculture and Commerce in Early China

V literatuře se obecně setkáváme s názorem, že čínští myslitelé od starověku vyzdvihovali zemědělství jako společensky prospěšnou činnost a zatracovali obchod jako činnost těch, kdo nevytvářejí žádné hodnoty a na společnosti jen parazitují. Prof. Sterckx představí výsledky svého studia starověkých pramenů, které dokládají, že tento postoj se utváří poměrně pozdě a je do značné míry produktem nové státní ideologie formulované teprve za dynastie Han (206 př. n. l. – 220 n. l.).

Podrobnosti události

Začátek události
13. 3. 2014 17:00 - 18:30
Místo konání
Mezinárodní sinologické centrum, Celetná 20, m. č. 118
Organizátor
Mezinárodní sinologické centrum ve spolupráci s Orientálním ústavem ČAV
Typ události
Přílohy
Pozvánka