prof. Robert A. Segal (University of Aberdeen): Does the Myth of Gaia (the Earth) Reconcile Myth with Science?

Ústav filosofie a religionistiky FF UK, nakladatelství ExOriente a Pražský religionistický spolek srdečně zvou na přednášku prof. Roberta A. Segala (University of Aberdeen), odborníka na teorie mýtu a metodologii religionistiky: Does the Myth of Gaia (the Earth) Reconcile Myth with Science?

The typical approach to myth in the nineteenth century saw myth as the primitive counterpart to science, which was assumed to be exclusively modern. Myth and science were incompatible. Moderns by definition had science and so could not also have myth. The typical approach to myth in the twentieth century saw myth as compatible with science, but only by removing myth from the physical world, which science explained. The question for the twenty-first century is whether myth can be returned to the world, but now harmonised with science. The case to be considered is that of Gaia, the ancient Greek god of earth.
—————————————————————————————–
Typický přístup k mýtu v 19. století chápal mýtus jako primitivní protipól vědy, o níž se předpokládalo, že je výlučně moderním jevem. Mýtus a věda byly vnímány jako nekompatibilní. Moderní lidé mají vědu, a proto nemohou mít zároveň mýtus. Typický přístup k mýtu ve 20. století chápal mýtus jako kompatibilní s vědou, ale pouze pokud bude mýtus vyňat z objektivního světa, který věda vysvětluje. Otázkou pro 21. století tedy je, zda je možné navrátit mýtus do světa, ovšem tentokrát v harmonii s vědou. Jako příklad bude uveden mýtus o Gaie, starověké řecké bohyni země.

Přednáška bude proslovena v úterý 20. června 2017 od 17:30  v místnosti č. 301 ve třetím patře (hlavní budova FF UK) u příležitosti vydání českého překladu autorovy knihy Myth: A very short introduction (Oxford University Press, 2014) – Stručný úvod do teorie mýtu, Praha: ExOriente, 2017, přel. Lucie Valentinová.

Podrobnosti události

Začátek události
20. 6. 2017 17:30
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (Velká aula FF UK: m. č. 301)
Webové stránky
https://www.facebook.com/events/1677226882302370/
Organizátor
Ústav filosofie a religionistiky FF UK, nakladatelství ExOriente a Pražský religionistický spolek
Typ události
Konference a přednášky, Publikace
Přílohy
plakát