prof. Pham Hong Tung: Re-Writing the National History of Vietnam

Institut pro studium strategických regionů Univerzity Karlovy a Ústav Dálného východu FF UK srdečně zvou na přednášku Re-Writing the National History of Vietnam, kterou přednese prof. Pham Hong Tung, ředitel Ústavu vietnamských a rozvojových studií při Vietnamské národní univerzitě v Hanoji.

Profesor Pham Hong Tung je specialista na dějiny Vietnamu a širšího regionu JV Asie, obor historie vystudoval v Pasově univerzitě a na Humboldtově univerzitě v Berlíně.

Anotace:

Vietnam má dlouhou tradici psaní národních dějin. Přestože se vietnamská národní historiografie datuje až do 11. století, první ucelené národní dějiny byly dokončeny až v roce 1272 za dynastie Tran. Od té doby vytvářela většina dynastií své vlastní národní dějiny. Autory těchto verzí byli konfuciánští učenci, kteří psali svá historická díla v souladu s konfuciánskými etickými principy. Přístup k národním dějinám se radikálně změnil v postkoloniálním období, kdy vietnamští historici začali dávat národním dějinám novou podobu. Byli „pozápadnělí“ a k dějepisectví přistupovali pod vlivem různých forem nacionalismu nebo vycházeli z teorie marxismu-leninismu. V důsledku toho jsou vietnamské národní dějiny silně ovlivněny ideologickými, kulturními a etickými úhly pohledu a předsudky.

V reakci na tuto situaci nedávno začala skupina více než 150 vietnamských historiků společně pracovat na celostátním projektu s cílem napsat nové dějiny Vietnamu. Jejich cílem je zapojit nové metody a přístupy a vytvořit „objektivní“ a co nejúplnější verzi vietnamské historie. Lze očekávat, že během této práce narazí na mnoho překážek a výzev; ale jak pravil Edward H. Carr – dějiny jsou nekonečným dialogem mezi přítomností a minulostí. Uvidíme, jak se vietnamským historikům podaří otevřít nový dialog se svou vlastní národní minulostí.

Přednáška bude proslovena v anglickém jazyce.

Podrobnosti události

Začátek události
10. 2. 2017 9:15 - 10:45
Místo konání
Celetná 20, Praha 1 (m. č. 118)
Organizátor
Institut pro studium strategických regionů Univerzity Karlovy a Ústav Dálného východu FF UK
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
pozvánka