Přípravný kurz Seznámení s hudební vědou

Milí uchazeči o studium a milovníci hudby,
vyučující z Ústavu hudební vědy FF UK vás srdečně zvou na zápis do kurzu Seznámení s hudební vědou.

Kurz o rozsahu 52 vyučovacích hodin (13 čtyřhodinových lekcí) bude probíhat v období 27. 1. – 26. 5. 2017 a je určen nejen uchazečům o studium, ale i těm zájemcům, kteří se chtějí seznámit se základy odborné muzikologické práce a rozšířit své znalosti v oblasti dějin hudby a hudební teorie. Výuka bude realizována formou přehledových přednášek a cvičení (dějiny hudby, hudební teorie, příp. volitelných přednášek – např. hudební psychologie, etnomuzikologie), seminářů k vybrané problematice (práce s odbornými texty) a praktických cvičení (přehrávky, videoprojekce, sluchová cvičení, analýzy skladeb).

Podrobnosti události

Začátek události
27. 1. 2017 14:30 - 18:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (Ústav hudební vědy FF UK, místnost č. 405, 4. patro)
Webové stránky
uhv.ff.cuni.cz/cs/studium/verejnost/seznameni/
Organizátor
Ústav hudební vědy FF UK
Typ události
Kurzy
Přílohy
Program