Přípravný kurz Seznámení s hudební vědou

Srdečně zveme zájemce o studium oboru Hudební věda i zájemce z řad veřejnosti na přípravný kurz Seznámení s hudební vědou. Kurz je určen pro uchazeče, kteří se chtějí připravovat na přijímací zkoušky, ale i pro zájemce, kteří mají zájem o seznámení se základy odborné muzikologické práce a chtějí rozšířit své znalosti v oblasti dějin hudby a hudební teorie. Přípravný kurz bude realizován formou přehledových přednášek i praktických cvičení. Během kurzu se setkáte s některými vyučujícími ústavu a absolventy studia.

Podrobnosti události

Začátek události
2. 2. 2018 14:30
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (4. patro, místnost č. 405, Ústav hudební vědy FF UK)
Webové stránky
uhv.ff.cuni.cz/cs/studium/verejnost/seznameni/
Organizátor
Ústav hudební vědy FF UK
Typ události
Kurzy
Přílohy
Program