Přípravný kurz pro zájemce o studium na ÚISK

Tým pedagogů ÚISK připravuje před začátkem letního semestru tradiční přípravný kurz pro potenciální zájemce o studium. Jednodenní neformální seminář, který je určen zájemcům o bakalářské a navazující magisterské studium, se bude konat v sobotu 7. února 2015 od 9:00 do 16:00 v areálu Univerzity Karlovy v Praze, U Kříže 8, Praha 5 – Jinonice (místnost č. 1037).

Cílem semináře je poskytnout účastníkům podrobné informace týkající se:

průběhu příjímacího řízení,
rozsahu doporučené literatury k přijímacím zkouškám,
organizace a obsahu studia,
uplatnění absolventů oboru na trhu práce.

Dopolední program bude společný všem zájemcům o studium. Odpolední program bude rozdělen na přednášky pro zájemce o bakalářské studium a na individuální konzultace pro zájemce o navazující magisterské studium.

Podrobnosti události

Začátek události
7. 2. 2015 10:00 - 16:00
Místo konání
U Kříže 8, Praha 5 - Jinonice (místnost č. 1037)
Webové stránky
http://uisk.ff.cuni.cz/detail.do?articleId=18855
Organizátor
Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK
Typ události
Kurzy