Přípravný kurz pro francouzskou filologii

Během soboty 2. února budou zájemci o bakalářské i magisterské studium oboru Francouzská filologie na FF UK provedeni pravidly a průběhem přijímací zkoušky, dostanou obecná doporučení týkající se přípravy na zkoušku i vhodné bibliografie k prostudování. Zároveň si budou moci vyzkoušet v praxi, jak zkouška probíhá.
Kurz je bezplatný a otevřený všem seriózním zájemcům o studium.

Podrobnosti události

Začátek události
2. 2. 2019 9:30 - 15:30
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (hlavní budova FF UK, učebna č. 116)
Organizátor
PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D.
Typ události
Pro veřejnost
Přílohy
Program