Přípravné kurzy na obor historie

Přípravné kurzy pro obor historie připravuje Spolek studentů historie FF UK „FFabula“. Kurz je přímo určen pro zájemce o studium bakalářského oboru historie, ale poskytuje dobrou přípravu i na maturitní zkoušky nebo přijímací zkoušky na jiné obory programu FF UK historické vědy, případně na obdobné obory na jiných fakultách.

Kurz tvoří dva prolínající se programy: řada přednášek představuje průřez historií světa a českými dějinami od počátku středověku do nejnovější doby. Přednášky jsou ideální přípravou k faktografickému testu, který tvoří první kolo přípravných kurzů. Látka je ovšem univerzálně uplatnitelná i při maturitě nebo jiných vědomostních testech zaměřených na historii. Součástí programu přednášek jsou i dvě exkurze, které prezentují historickou látku přímo v ulicích Prahy na konkrétních příkladech.

Druhý program tvoří semináře, které částečně kopírují zaměření přednášek. Zaměřují se ale spíše na dílčí kulturně nebo společenskohistorická témata. Hlavním úkolem seminářů je připravit uchazeče na druhé kolo přijímacích zkoušek, kdy je čeká pohovor se zkušební komisí. Základem seminářů jsou krátké úryvky četby, nad kterými se vede debata. Vedoucí seminářů tak seznámí účastníky kurzu s výukou vedenou seminární formou, pokusí se rozproudit diskusi, vypiluje argumentační schopnosti a podporuje úvahy na související témata.

V průběhu obou částí kurzu bude představována i vhodná literatura k prostudování – seznam četby je podkladem pro druhé kolo přijímacích zkoušek. Všechny části kurzu probíhají přímo v hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1), účastníci tak navštíví prostory, kde se odbývají samotné přijímací zkoušky. Na poslední hodinu je pro účastníky připraven modelový test – simulace prvního kola přijímacích zkoušek.

Podrobnosti události

Začátek události
28. 1. 2017 10:00 - 16:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (hlavní budova FF UK, místnost č. 200)
Webové stránky
www.ffabula.cz/pripravky
Organizátor
Spolek studentů historie FF UK
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
Plakát