Preserving and Transforming Sound Memories

Zvukové vzpomínky – útržky hudebních nápadů, oblíbené a jedinečné melodie, nebo jen fragmenty nějaké charakteristické hudební sazby – putují epochami, jsou redukovány, přetvářeny, doplňovány. Jsou ale též „užívány“ se zcela jasným cílem zpřítomňovat minulost a legitimizovat současnost. Jaká byla motivace k této vědomé práci s dílky hudební minulosti a jak se vyvíjela v čase? Jak se proměňovaly mechanismy jejího zachovávání v odlišných kontextech?

Toto jsou základní východiska a otázky, kterými se zabývá projekt HERA „Sound Memories: Musical Past in the Late-Medieval and Early-Modern Europe“ (www.soundme.eu), jehož součástí je tento workshop k problematice hudby 13.–16. století s živě interpretovanými hudebními ukázkami.

Moderují: Lenka Hlávková (Praha), David Eben (Praha)
Referují: Adam Mathias (Cambridge), Jan Ciglbauer (Praha), Antonio Chemotti (Varšava)
Zpívají: Anonymous III (Cambridge), Schola Gregoriana Pragensis (Praha)

Podrobnosti události

Začátek události
10. 4. 2018 16:30 - 18:30
Místo konání
Dominikánská 8, Praha 1 (Refektář kláštera dominikánů)
Webové stránky
http://uhv.ff.cuni.cz/udalost/soundme-workshop/
Organizátor
Ústav hudební vědy FF UK
Typ události
Konference a přednášky, Pro veřejnost, Různé