Překračování hranic. Mezioborovost, migrace a mobilita v dějinách umění a příbuzných oborech

Ředitel Ústavu pro dějiny umění FF UK PhDr. Richard Biegel, Ph.D., a studenti 2. ročníku doktorského studia zvou na interdisciplinární konferenci studentů magisterských a doktorských programů a postdoktorandů: Překračování hranic. Mezioborovost, migrace a mobilita v dějinách umění a příbuzných oborech.

Pojem hranic a jejich překračování je v současnosti frekventovaným tématem nejen ve vztahu ke globálním proměnám dnešní civilizace. Ukazuje se také jako nosný koncept v rámci řady problémů mnoha vědních disciplín včetně dějin umění. Napříč těmito obory spolu s jejich specifickými otázkami se lze ptát, co vytváří a reprezentuje hranice, za jakých podmínek se tak děje nebo jaké jsou možné úhly pohledu či pozice, z nichž se jednou překračování hranic jeví pozitivně jako obohacení, jindy jako možné ohrožení.
Pro dějiny umění jsou témata mobility a migrace klíčovými pojmy: ve smyslu přesunů děl či výstav, jejich přesazování do jiných kontextů, jakožto i studijních cest, dočasných pobytů, ale i dobrovolné či nucené migrace umělců, skupin, škol či metod a s tím spojeného pohybu idejí a přetváření identity autorů a společností.
Konference se zaměří na různé aspekty pojmu hranice a jejich překračování v dějinách umění a příbuzných oborech. Předpokládáme příspěvky tematizující jednak geografické chápání hranic ve smyslu mobility uměleckých děl a migrace autorů, skupin či kultur, migrace obrazových či ikonografických motivů či symbolů, jednak příspěvky o prostupování výtvarných disciplín včetně styčných ploch volného a aplikovaného umění, resp. prolínání uměleckých oborů v rámci jednotlivých realizací.
Konference se bude zabývat hranicemi kánonu dějin místního a mezinárodního umění, pozornost bychom rádi upřeli také na národnostní, třídní a genderové hranice a jejich význam pro umělecký vývoj, ale i možnosti mezioborových dialogů, tj. na hranice oborů a možnosti uplatnění metodologií jiných oborů na uměleckohistorický výzkum.

V závěru prvního konferenčního dne vystoupí jako host Madame Agnès Callu (PhD/HDR, Arts décoratifs/CNRS-IHTP) s přednáškou For a quali/quantitative History of Art.

konference-udu.cz
info@konference-udu.cz

Překračování hranic

Podrobnosti události

Začátek události
22. 9. 2016 9:00
Konec události
23. 9. 2016 17:00
Místo konání
Celetná 562/20, Praha 1 (Filozofická fakulta, učebny 138 a 139)
Webové stránky
http://udu2.ff.cuni.cz/content/konference-údu-překračování-hranic
Organizátor
Ústav pro dějiny umění FF UK
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
Překračování hranic
Program