Představení knihy: Pozorovat, popsat, stvořit

„Podle představ mnohých reformátorů měla policie fungovat automaticky. Není proto náhodou, že ke stroji byl v 18. století připodobňován i stát. Ve druhé polovině 18. století již policie neznamenala obecně řádnou správu země či obce jako v dřívějších stoletích, ale ani to ještě nebyl orgán dohlížející na pořádek a bezpečnost, jak ho známe dnes. Prostřednictvím policie stát spravoval své vnitřní záležitosti, a tím jim a také sobě dával jasnější obrysy. Zatímco dosavadní literatura se věnovala především kontrole a represi, jejímž prostřednictvím habsburská monarchie reagovala na společenský vývoj po Velké francouzské revoluci, předmětem zájmu této knihy je policie ve smyslu rodící se veřejné správy, která vědění o obyvatelstvu státu vytvářela, zároveň však na jeho základě život obyvatel regulovala a také stimulovala. Ve Vídni, Praze i v menších českých městech sleduje práce kromě institucionálního vývoje policie především genezi úřední komunikační sítě, identifikační praktiky, ale také to, jak se prostřednictvím dohledu (re)definoval „veřejný pořádek“ či „veřejná mravnost“.“

Moderovat bude: Mgr. Lucie Michková (doktorandka Ústav českých dějin FF UK v Praze)
Diskutovat budou: autor doc. Pavel Himl (Katedra Obecné Antropologie FHS UK) a PhDr. Martin Profant, Ph.D. (Katedra filozofie FF ZČU Plzeň).
Úvodní slovo pronese: doc. Daniela Tinková (ÚČD FF UK).

Knihu bude možné na místě zakoupit za zvýhodněnou cenu.

Podrobnosti události

Začátek události
4. 12. 2019 19:10 - 20:55
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (hlavní budova FF UK, P200)
Webové stránky
https://www.facebook.com/events/2473036832969116/
Organizátor
Spolek studentů historie FF UK
Typ události
Pro veřejnost