Představení knihy Hledání souvislostí

Historik by neměl jen vyprávět zajímavé příběhy a zprostředkovávat archivní vědění, ale měl by také vysvětlovat. Právě vysvětlení je z jedním cílů knihy profesora Miroslava Hrocha. Onen cíl spočívá v objasnění historických proměn, které se staly základem naší současnosti. Historické procesy nejsou omezeny pouze na národní dějiny, nýbrž jsou kladeny do celoevropského kontextu. Kniha se také v neposlední řadě pozastavuje nad nerovnoměrným vývojem evropských zemí. Cílem naší akce je otevřít diskuzi nad některými otázkami z knihy.

hosté:
prof. PhDr. Miroslav Hroch Dr.h.c., DrSc.
doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D. (Pracoviště historické sociologie FHS UK)
doc. Markéta Křížová, Ph.D. (Středisko iberoamerických studií FF UK)

moderuje Mgr. Marek Fapšo (Ústav českých dějin FF UK)

Knihu bude možné na místě zakoupit.

Podrobnosti události

Začátek události
28. 3. 2017 19:10
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (místnost č. 200, FF UK)
Webové stránky
www.facebook.com/events/247387469057010/
Organizátor
Spolek studentů historie FF UK
Typ události
Konference a přednášky, Pro veřejnost
Přílohy
Plakát