Představení knihy: Arménská genocida

„Publikace poutavě a uceleně představuje jednu z nejtemnějších kapitol moderních světových dějin: likvidaci osmanských Arménů – aghet – mladotureckou diktaturou. Autor systematicky a na základě důkladného studia pramenů rozebírá příčiny aghetu (mj. přítomnost diktatury jedné politické strany, nastupující geopolitický řád národních států a světovou válku rozdmýchávající násilí v bezpříkladném rozsahu), jeho průběh i následky. Skrze dobové dokumenty a výpovědi přeživších i svědků z řad cizinců (misionářů, velvyslanců, představitelů zahraničních institucí…) umožňuje čtenáři lépe se vcítit do událostí, jež v roce 1915 vyvrcholily genocidou Arménů. Autor neopomíjí ani tak složité a zároveň citlivé téma, jakým je vztah politiky a paměti při pokusech uznat genocidu, nebo ji naopak popřít. V neposlední řadě kniha představuje také české reflexe arménských událostí v soudobém tisku a v díle humanisty a cestovatele Karla Hansy.“ (text distributora)

Diskutovat o knize bude autor Marek Jandák a recenzenti Matěj Spurný a Petr Novák.

Podrobnosti události

Začátek události
13. 12. 2018 19:15 - 21:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (hlavní budova FF UK, místnost č. 301)
Webové stránky
https://www.facebook.com/events/217423519155969/
Organizátor
Spolek studentů historie FF UK, Nakladatelství Epocha s. r. o.
Typ události
Pro veřejnost