Představení bakalářské práce Počátky dynamitu v Čechách

Spolek studentů historie FFABULA pokračuje ve formátu prezentování čerstvě obhájených závěrečných prací. Tentokrát představí svoji bakalářskou práci náš kolega Prokop Jandek.

Práce se zabývá působením Nobelova koncernu v českých zemích a celém Rakousku-Uhersku. Hlavně vznikem a provozem továrny na dynamit v údolí Zámky u Prahy a na ní závislé továrně na umělá hnojiva v nedalekém Lísku. Velký důraz je kladen na sociální aspekty jejího vzniku, postoj rakouských úřadů k tomuto novému odvětví, charakterizace osob spjatých se závodem, vztahy s centrálou firmy ve Vídni a osudy této filiálky v nástupnickém Československu v letech 1868–1926.

Na výsledky jeho snažení se můžete přijít podívat na FF UK do místnosti č. 201 dne 10. prosince od 19:15.

Podrobnosti události

Začátek události
10. 12. 2019 19:15 - 20:50
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (hlavní budova FF UK, P201)
Webové stránky
https://www.facebook.com/events/433479824010194/
Organizátor
Spolek studentů historie FF UK
Typ události
Různé