Přednášky studentů: Strojový překlad a filosofie

Studentskou přednášku Strojový překlad z hlediska filosofie jazyka přednese Bc. Tomáš Musil.

Strojový překlad je rychle se rozvíjející odvětví umělé inteligence. Služby jako Google Translate jsou dostupné široké veřejnosti a jejich překlady se stále zdokonalují. Co můžeme z jejich vývoje a fungování zjistit o podstatě jazyka? Na příkladu vztahu jazykových modelů pro strojový překlad a filosofie Gottloba Frega, pozdního Wittgensteina a strukturalismu ukážeme, jaké argumenty může reflexe technologického vývoje přinést v otázkách sémantického holismu a jazykového strukturalismu. Současně na tomto příkladu demonstrujeme několik obecných tezí o vztahu filosofie a computer science.

Podrobnosti události

Začátek události
13. 3. 2017 19:15 - 20:45
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (hlavní budova FF UK, místnost č. 225V)
Organizátor
Filosofický spolek Praxis
Typ události
Konference a přednášky