přednášky prof. Bogusława Bakuły (Univerzita Adama Mickiewicze, Poznań, Polsko)

Katedra středoevropských studií FF UK zve všechny zájemce o literaturu na přednášky prof. Bogusława Bakuły (Univerzita Adama Mickiewicze, Poznań, Polsko):

Obraz společenské a politické transformace po r. 1989 v polském, maďarském a slovenském dramatu (na vybraných příkladech) / Obraz społecznej i politycznej transformacji po roku 1989 w polskim, węgierskim i słowackim dramacie (na wybranych przykładach)

středa 19. 10. 2016, 10:50–12:20, m. 11

Posttotalitární generační syndrom v polské, ukrajinské, slovenské a maďarské próze – a také ve filmu – na přelomu 20. a 21. století (na vybraných příkladech) / Posttotalitarny syndrom generacyjny w polskiej, ukraińskiej, słowackiej i węgierskiej prozie, a także filmie, na przełomie wieków XX/XXI (na wybranych przykładach)

středa 19. 10. 2016, 12:30–14:00, m. 8.

Podrobnosti události

Začátek události
19. 10. 2016 10:50 - 14:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (Katedra středoevropských studií FF UK, m. č. 8 a 11)
Organizátor
Katedra středoevropských studií FF UK
Typ události
Konference a přednášky