Přednáškový cyklus kognitivní psycholožky Mutsumi Imai: Jazyk a myšlení

Čtyřdenní přednáškový cyklus bude věnován některým aspektům vztahu jazyka a myšlení. Mezi hlavní témata bude patřit otázka, co je vlastně významem slov a jak je možné tyto mentální reprezentace u dětí i dospělých experimentálně zkoumat. Dalším diskutovaným tématem bude struktura mentálního lexikonu – jaké jsou univerzální tendence a jejich kognitivní motivace, jaké jsou naopak rozdíly ve způsobech, jak jednotlivé jazyky segmentují realitu a jak tyto rozdíly ovlivňují mimojazykové myšlení. Třetím rámcovým tématem bude osvojování si jazyka, profesorka Imai zde bude především prezentovat výsledky svého dlouholetého studia osvojování si jazyka dětmi, ale dotkne se také problému bilingvismu.

Podrobnosti události

Začátek události
15. 5. 2017 9:30
Konec události
18. 5. 2017 12:30
Místo konání
Hybernská 3, Praha 1 (místnost 303)
Webové stránky
http://cogpsy.sfc.keio.ac.jp/imailab/profile-en/
Organizátor
Japonská studia, Ústav Dálného východu FF UK
Typ události
Konference a přednášky