Přednáškový blok pro výchovné poradce středních škol – kariérové poradenství

Výchovní poradci středních škol jsou zváni na přednášky odbroníků s následnou diskusí.  Na téma Kariérové poradenství pro výchovné poradce středních škol promluví PhDr. Alice Müllerová a Mgr. Kateřina Hašková z Centra Euroguidance, přednáškou s názvem Rozhodování v kariéře u středoškolských studentů naváže doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D., z Katedry psychologie FF UK.

Podrobnosti události

Začátek události
24. 4. 2014 10:00 - 14:45
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, místnost č. 104
Webové stránky
http://www.ff.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/pravidelne-akce/seminare-pro-vychovne-poradce/
Organizátor
Mgr. Lenka Horáčková (Referát vnějších vztahů FF UK)
Typ události
Přílohy
Program