Přednáška Martina Henzelmanna (Slavistický institut, Technická univerzita v Drážďanech): Slovotvorba v češtině

Anotace: Hlavním předmětem nauky o tvoření slov je analýza procesů, pomocí kterých se tvoří nová slova. Zjišťujeme při tom jak základní části slov, tak i jiné části, tvořící nové lexikální formy. Přednáška poskytuje přehled důležitých tendencí v rámcích slovotvorby a jejich výzkum na příkladě češtiny.

Podrobnosti události

Začátek události
17. 2. 2016 16:00 - 17:20
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (FF UK, místnost č. 18)
Organizátor
Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK
Typ události
Konference a přednášky