Přednáška Intersekce genderové a postkoloniální analýzy. Ilustrováno na příkladech z bengálské literatury

Přednáška doc. Blanky Knotkové-Čapkové Intersekce genderové a postkoloniální analýzy. Ilustrováno na příkladech z bengálské literatury se uskuteční v pondělí 8. března 2021 od 17 hod. na platformě Zoom.

Doc. PhDr. Blanka Knotková-Čapková, Ph.D., přednáší na oboru genderových studií FHS UK a asijských studií Metropolitní univerzity Praha, jehož je akademickou garantkou. Ve své pondělní přednášce ukáže některé z možností uplatnění genderové a postkoloniální analýzy na poli literární vědy. Jako ilustrativní příklady pro tento typ analýzy vybrala povídky bengálské spisovatelky, publicistky a sociální aktivistky Mahášvety Debí (1926–2012), jejíž texty byly přeloženy do mnoha jazyků. Tyto povídky se velmi často zaměřují na příběhy žen, jež přímo zosobňují křížení nerovností v praxi: jsou to ženy, které stojí na společenském dnu z hlediska rasy i etnicity (pocházejí z kmenových komunit, které se od mainstreamové indické společnosti velmi liší i kulturně a nábožensky), sociálního statusu (v kontextu většinové hinduistické společnosti patří mezi lidi tzv. bez kasty) i genderu (dominující genderový systém byl a do značné míry zůstává patriarchální). Autorka v těchto příbězích implicitně i explicitně pracuje i s fenoménem vnitřní kolonizace a ukazuje tak, že kolonizování „těch druhých“ se nemusí odehrávat jen v rovině vnějších mezinárodně politických vztahů, ale i v rovině dovnitř společnosti – vůči menšinám, které „nemají hlas“.

Podrobnosti události

Začátek události
8. 3. 2021 17:00
Webové stránky
https://gender.ff.cuni.cz/2021/03/03/8-3-intersekce-genderove-a-postkolonialni-analyzy-prednaska-online/
Organizátor
Centrum genderových studií FF UK
Typ události
Konference a přednášky