Přednáška Ilana Pappého: O současném Izraeli

Filosofický spolek Praxis si vás dovoluje pozvat na přednášku izraelského historika Ilana Pappého, která bude vycházet z jeho nejnovější knihy Deset mýtů o Izreali (Ten Myths about Israel). Pappé se ve svých pracích zabývá převážně moderním Blízkým východem a dějinami Izraele a Palestiny, ale i vztahem mezi mocí a věděním, kritickou analýzou diskursu či multikulturalismem.
V první části se bude věnovat historii sionismu. V druhé půjde o vybrané mýty – o stav demokracie v Izraeli, o mírovou dohodu z Osla, o dvoustátní řešení izraelsko-palestinské otázky a o intervenční politiku izraelské armády. Po přednášce bude následovat diskuse.

Akci bude moderovat Matěj Spurný (ÚHSD/ÚSD AV). Přednáška a následná diskuse proběhnou v angličtině.

The Philosophical Society Praxis would like to invite you to the lecture of the Israeli historian Ilan Pappé which will be based on his newest book Ten Myths about Israel. Pappé occupies himself in his works mainly with modern Middle East and the history of Israel and Palestine, but also with the relationship between power and knowledge, critical discourse analysis or multiculturalism.
The first part of the lecture will be dedicated to the history of Zionism. The second to selected myths – to the condition of democracy in Israel, to Oslo peace accords, to the two-state solution and to the intervention policy of the Israeli army. The lecture will be followed by a discussion.

The whole evening will be hosted by Matěj Spurný (ÚHSD FF UK/ÚSD AV ČR). Both the lecture and following discussion will be held in English.

Podrobnosti události

Začátek události
20. 3. 2019 19:15
Konec události
15. 3. 2019 21:30
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (m. č. 301)
Webové stránky
https://www.facebook.com/events/424867931389473/
Organizátor
Filosofický spolek Praxis
Typ události
Konference a přednášky