Přednáška doc. Mgr. Dušana Deáka, Ph.D., z Katedry srovnávací religionistiky FF UK v Bratislavě