Pražské národnostní nepokoje roku 1897

Pražské prosincové nepokoje roku 1897 byly vrcholem národnostních konfliktů před Velkou válkou. V Praze se od roku 1848 nekonaly žádné bouře takových rozměrů, které by zároveň tak hluboce ukazovaly nespokojenost českých obyvatel. Demonstrace, které přerostly v pogrom, zahýbaly základy velké říše a bezstarostností těch, kteří v monarchii bezvýhradně věřili, vyvolaly pocit ohrožení a obavu o následující vývoj státu.

Vztahy mezi Čechy a Němci, které nebyly nijak dobré již před nepokoji, se ještě zhoršily, což postupně vedlo ke stupňování napětí, které nedokázal nikdo v monarchii uvolnit.

Co byl „Prosinec“? Jak byly nepokoje organizovány? Jak se projevily v beletrii? Jak se dá využít tisk při náhledu na národnostní problémy konce dlouhého 19. století? I na tyto otázky se bude snažit odpovědět David Smrček, student magisterského studia na Ústavu českých dějin FF UK.

Podrobnosti události

Začátek události
7. 3. 2019 19:15 - 21:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (hlavní budova FF UK, místnost č. 201)
Webové stránky
https://www.facebook.com/events/246335679586533/
Organizátor
Spolek studentů historie FF UK
Typ události
Pro veřejnost