Praha jako útočiště uprchlíků před nacismem (procházka po Praze v rámci Týdne diverzity)

procházka po Praze
průvodce: Thomas Oellermann (Friedrich-Ebert-Stiftung)

Mezi léty 1933 a 1938 se Praha stala dočasným útočištěm uprchlíků z nacistického Německa, Židů i odpůrců režimu národního socialismu.

Mnichovský anšlus a vyhlášení protektorátu nebyly koncem pouze jejich bezpečného útočiště, spolu s nimi tentokrát odcházeli i českoslovenští občané – Češi, Židé a sudetští antifašisté. Dramatické osudy uprchlíků z let 1933 a 1938/39 znovu ožijí během procházky po místech, do kterých se jejich osudy vepsaly. Procházka rovněž poukáže na obecnější otázky uprchlictví v současném světě.

Procházku pořádá Multikulturní centrum Praha v rámci projektu Praha sdílená a rozdělená (praha.mkc.cz).

Týden diverzity je čtyřdenní kulturně-vědeckou akcí, jejímž záměrem je reflektovat koncept diverzity z různých aspektů a konfrontovat veřejné diskurzy o rozmanitosti s tím, jak ji každodenně prožívají jednotlivci i společnost jako celek. Organizátoři touto akcí aktivně řeší hodnotu diverzity i ideu univerzity a její roli v moderním světě. Celé setkání je multižánrové, nabídne široké veřejnosti nejen nemalé spektrum kulturních událostí (hudba, film atd.), ale zvláště netradiční propojení různých společenskovědních oblastí (média, politika, neziskový sektor) s prostředím vědeckého a akademického náhledu na pestrost společnosti.

Organizátoři si kladou zásadní otázku, jaký je dnes vztah mezi distancovanou badatelskou zkušeností a postojem angažovaného intelektuála. Mají vědci dostatečný vhled do reality za zdmi akademických pracovišť? Jak se o diverzitě ve společnosti mluví a jak je prožívána? Sdružuje nás to, že jsme stejní, nebo to, jak rozdílní všichni můžeme být a jsme? Jaké odlišnosti jsme nakonec schopni akceptovat a co to vypovídá o nás samých? Co dnes znamená pojem „univerzita“ a jaká je její role a role humanitních věd v moderní společnosti? Týden diverzity si klade za cíl otevřít tyto i mnohé další otázky a hledat na ně společně odpovědi.

Podrobnosti události

Začátek události
24. 11. 2015 15:30
Místo konání
sraz na Malostranském náměstí u stromu
Webové stránky
http://tydendiverzity.ff.cuni.cz/
Typ události
Konference a přednášky